61/71 Jaar twijfelaar

Een collage van gedichten, chansons en prozateksten in de Coöperatieve Zuivelfabriek, 's Heerenbroek (2013)