Er zit een man op de rand van zijn bed

Project rondom en in het beeldende werk van Jaap Kater in de Coöperatieve Zuivelfabriek, 's-Heerenbroek (oktober, 2005)