Volle kracht vooruit

Muzikale voorstelling aan de hand van de thema’s: leven, samenleven, liefde, religie, oorlog, hierna(maals)  in de Coöperatieve Zuivelfabriek, 's Heerenbroek (2015)