Kloarwater

In samenwerking met de ROVA, bij het Waterschap Groot Salland te Zwolle (2002)