De twaalf gezworenen

Bewerking van 12 Angry Man van Reginald Rose in de Rechtbank in Zwolle (november/december, 2011)